YÖNVER, İstanbul'un her seviyedeki eğitim performansının yükseltilmesi amacıyla:

 • araştırma, ölçüm ve veri analizleri yapılması
 • modeller oluşturulması,
 • iyileşmeye açık noktaların saptanması, ve
 • çözüme yönelik alt-projeler geliştirilmesi

çalışmalarını kapsayan bir projedir.

Projenin tarafları İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi'dir.

YÖNVER Çalışmaları 26.01.2010 tarihinde, İstanbul Kültür Üniversitesi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ve bir senelik çalışma takvimini şekillendiren protokol ile başlamıştır.

31.01.2011 tarihinde, YÖNVER Projesi kapsamı genişletilerek yeni bir ortak çalışma protokolü taraflar arasında yeniden imzalanmıştır.

Taraflar arasındaki üçüncü protokol  21.10.2011 tarihinde imzalanarak bundan sonraki dönemlerde yapılacak çalışmaların çerçevesi çizilmiştir.


Yönver Projesi Kapsamında Tamamlanan Çalışmalar:

 • 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı (Detaylar için Tıklayın)

   

  • 28 Kasım'da Akıngüç Oditoryumu'nda, 29 Kasım'da Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde Yönver Temsilcisi Lise Müdür Yardımcılarına yönelik yarım günlük YÖNVER 2011-2012 Açılış Konferansları düzenlendi.
  • Liselerdeki YÖNVER Panoları için rehberlik içerikleri hazırlanarak liselere gönderilmeye başlandı. İki haftada bir güncellenecek şekilde oluşturulan pano içeriklerine internet ortamında ulaşılacak sayfalar düzenlendi.
  • İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün emri ile her liseden bir rehber öğretmen, bir müdür yardımcısı, OGYE üyesi bir öğrenci ve okul aile birliği başkanı  YÖNVER Temsilcisi olarak görevlendirildi ve isimleri MEM'e resmi olarak bildirildi. YÖNVER Temsilcilerinin iletişim veri tabanı oluşturuldu.

 • 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı (Detaylar için Tıklayın)

   

  • Liselerin 2010 YGS-LYS performansı ile ilgili İstanbul Lise Tomografisi 2010, web sitesi olarak hazırlanarak kamuoyunun kullanımına açıldı. Site 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında 74.966 kez ziyaret edildi, her ziyaret ortalama 6 dakika 22 saniye sürdü.
  • İlköğretim okullarının 2010 SBS performansı ile ilgili İstanbul SBS Tomografisi 2010, web sitesi olarak hazırlandı; sadece ilgililerin kullanımına açıldı.
  • YÖNVER Web Sitesi hazırlanarak yayına alındı. Site 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 120.569 kez ziyaret edildi, her ziyaret ortalama 1 dakika 53 saniye sürdü.
  • YGS öncesinde, sınava girecek yaklaşık 120 bin öğrenci için, bilgilendirme broşürü ve afişleri hazırlanarak tüm liselere dağıtıldı; "YGS Öncesinde Yönver Gençleri Aydınlatıyor... " Broşürde yer alan soru-cevaplar video halinde hazırlanarak DoğruTercih TV sitesinde yayınlandı.
  • İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün emri ile her liseden bir rehber öğretmen ve bir müdür yardımcısı YÖNVER Temsilcisi olarak görevlendirildi ve isimleri MEM'e resmi olarak bildirildi. YÖNVER Temsilcilerinin iletişim veri tabanı oluşturuldu.
  • Her lisede YÖNVER çalışmalarının duyurulmasına yönelik olarak iki YÖNVER Panosu olmasına karar verildi. Bu panolar hazırlanarak tüm liselere MEM'in emri ile gönderildi.
  • 20 Haziran'da Akıngüç Oditoryumu'nda, 22 Haziran'da Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde Yönver Temsilcisi Lise Müdür Yardımcılarına yönelik yarım günlük Yönver-Doğru Tercih Eğitim Konferansları düzenlendi.
  • Rehber öğretmenlerin referans olarak kullanımına yönelik iki kitap basıldı ve dağıtıldı.
   • 2010'da Lisans Programlarına Yerleşenlerin YGS Başarı Sıraları (Mayıs 2011)
   • 2010'da Kontenjanı Dolmayan Lisans Programları (Haziran 2011)
  • Üniversite Tercih Dönemi Boyunca, İstanbul'daki liselerden mezun olan öğrenciler ve velilerin cep telefonlarına 337.996 adet bilgilendirme SMS'i gönderildi.
  • YÖNVER Temsilcisi Müdür Yardımcıları, tercih dönemi boyunca okullarında adaylara tercih danışmanlığı yaptılar. YÖNVER Temsilcileri'nin sorularına cevap vermek üzere İKÜ ArGe Merkezi'nde bir telefon yanıt hattı hizmet verdi.

 • 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı (Detaylar için Tıklayın)

   

  • Liselerin 2009 ÖSS performansı ile ilgili Lise ÖSS Karneleri hazırlandı, basılı kopya olarak lise müdürlerine ulaştırıldı.
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde rehber öğretmenlere yönelik olarak iki konferans düzenlendi. Her konferansa yaklaşık 500'er kişi katıldı.
   • 23 Mart 2010; "YGS öncesi Yeni Öğrenci Seçme Yerleştirme Sisteminde Oyunun Kuralları ve Sınav Kaygısı "
   • 31 Mayıs 2010;  "LYS Dönemi Öncesi Yeni Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi ve Oyunun Kuralları Doğru Tercih Önerileri"
  • Rehber öğretmenlerin referans olarak kullanımına yönelik iki kitap basıldı ve dağıtıldı.
   • 2010 LYS Öncesinde YGS-ÖSS Başarı sırası Kıyaslama Çalışması (Mayıs 2010)
   • 2010 YGS'deki Başarı Sırası Dilimlerinde Adayların Lise Mezuniyet Alanlarının Dağılımları (Mayıs 2010)